close
W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawien dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Można dokonac zmiany ustawien dotyczących cookies w swoich przeglądarkach

Spotkanie noworoczne w Człopie


Dnia 31. stycznia odbyło się spotkanie noworoczne podsumowujące najważniejsze wydarzenia i inwestycje w roku 2013. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Sawczyszyn.

W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Powiatu Wałeckiego Jerzy Goszczyński, Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Wójt Gminy Wałcz Piotr Świderski, Zastępca Wójta Gminy Wałcz Janusz Bartczak, Prokurator Okręgowy Tadeusz Mikucki, Prokurator Rejonowy Piotr Łosiewski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Kazimierz Maciejewski, Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego w Człopie Bogdan Podbielski, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas, Kierownik Biura Powiatu Wałeckiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Wiktor Kwaśniewski, Dziekan Wydziału Społeczno – Inżynieryjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu Marek Olesiak, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego Roman Gniot, Prezes Zarządu Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Przedstawiciel Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Czesław Pachowicz, Kierownik Posterunku Policji w Człopie Adam Skotnicki, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Człopa, radni Rady Miejskiej w Człopie, sołtysi i przedsiębiorcy z gminy Człopa.

W minionym roku udało się wybudować komunalny dom wielorodzinny, hydrofornię w Przelewicach, sieć wodociągową Miradź-Jelenie z przebudową hydroforni w miejscowości Miradź, przebudować ulicę Słoneczną i Strzelecką. Zrealizowano projekty "Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo” współfinasowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Wykonano remont budynku świetlicy w Pieczyskach, przebudowano ulicę Podgórną, wykonano zatoczkę autobusową w Człopie, wykonano remont pomieszczeń biurowych w łączniku przy Urzędzie Miasta i Gminy obecnie siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wybudowano plac zabaw przy ul. Osiedlowej w Człopie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu „Rozwój miejsc rekreacji na terenie Gminy Człopa poprzez budowę placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Człopie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, założono monitoring na terenie Miasta Człopa, wykonano prace remontowe na drodze gminnej, gruntowej Golin- Jelenie, Mielęcin, Wołowe Lasy, ul. Brzozowej w Człopie oraz podpisano porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” na kwotę 3mln 400tys zł. Projekt realizowany będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podczas spotkania noworocznego wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola w Człopie prezentując trzy tańce karnawałowe oraz grupa Ladies Fit działająca przy Domu Kultury w Człopie.